Główne komponenty programu Alka ERP


Katalog

Katalog to kluczowy moduł, bez którego praca całego systemu nie byłaby możliwa. Stanowi bazę produktów, które oferuje Twoja firma wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami obejmującymi wiedzę na temat m.in. czasu realizacji, czy rozmiaru danego artykułu. Takie rozwiązanie pozwali na dokładne skatalogowanie Twojej oferty oraz pozwoli określić aktualną dostępność produktów. Dzięki temu modułowi będziesz miał możliwość składania zamówień oraz zapytań ofertowych, które zostaną przekazywane do innych działów i pozwolą w znaczny sposób usprawnić działanie firmy. To narzędzie to pierwszy krok do unowocześnienia i zoptymalizowania pracy Twojego przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej...

Zamówienia

Moduł Zamówienia to rozbudowane narzędzie, które usprawnia funkcjonowanie Twojego biznesu, a przez ścisłe zintegrowanie z Katalogiem pozwala na szybki obieg informacji w Twojej firmie. W tym module znajdziesz wszystkie zamówienia, które zostały złożone przez narzędzie Katalog i czekają na realizację. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować pracę Twojego zakładu każde zamówienie otrzyma swój indywidualny status, który będzie się zmieniał w trakcie realizacji danego Zlecenia. To narzędzie sprawi, że funkcjonowanie Twojej firmy będzie bardziej przejrzyste i bezproblemowe, a dzięki scalonemu systemowi będziesz mógł w szybki i łatwy sposób weryfikować realizację zleceń.

Zobacz więcej...

CRM

CRM (skrót od ang. customer relationship management) to narzędzie, które pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, którzy są podstawowym filarem funkcjonowania Twojego biznesu. W tym module znajdą się wszystkie dane dotyczące Twoich usługobiorców i dostawców, które umożliwią Ci podejmowanie działań służących stałemu zwiększaniu ich satysfakcji ze współpracy z Twoją firmą. Dzięki temu narzędziu będziesz mógł budować i utrzymać dobre relacje z kontrahentami, którzy gwarantują przyszłość Twojej działalności. CRM to moduł, który pozwoli Ci na sprawniejszą obsługę klientów, a dzięki rozbudowanym możliwościom będziesz mógł zarządzać promocjami dla poszczególnych klientów i dopasowywać każdą ofertę indywidualnie.

Zobacz więcej...

Płatności

Narzędzie Płatności zawiera wszystkie informacje i dane związane z należnościami za zamówienia w Twojej firmie. Moduł odpowiedzialny jest za przejrzyste i klarowne prezentowanie zobowiązań płatniczych, co pozwoli Ci na pełną kontrolę finansów przedsiębiorstwa. Istotne jest, że płatności tworzone są wraz z nowym zamówieniem, a to znacznie usprawni rozliczenia i zapobiegnie wystąpieniu ewentualnych błędów. Osoba, która będzie miała dostęp do tego modułu, będzie mogła sterować statusem płatności za realizację zleceń oraz na bieżąco potwierdzać otrzymywanie należności.

Zobacz więcej...

Magazyn

Moduł przeznaczony jest do użytku przez osobę odpowiedzialną za magazyn Twojej firmy i gwarantuje Ci nowe możliwości jego zarządzania. Przy pomocy tego narzędzia magazynier może sprawdzić stan dostępnych produktów oraz konkretnych surowców. Podczas procesu produkcyjnego system pozwala wydać niezbędne do produkcji materiały, a po jego zakończeniu umożliwia przyjęcie gotowego produktu na magazyn, gdzie czeka na odbiór przez klienta. Takie rozwiązanie usprawni proces obsługi magazynu oraz pozwoli Ci na pełną kontrolę jego stanu i dostępności surowców, a tym samym terminowość w realizacji zleceń.

Zobacz więcej...

Zasoby

Menadżer Zasobów to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o osobach odpowiedzialnych za zaplecze technologiczno-produktowe Twojego biznesu. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności tego modułu, Twoi pracownicy odpowiedzialni za technologię będą modli na bieżąco aktualizować i kontrolować bazę zasobów firmy, a Ty będziesz mógł cieszyć się sprawnym funkcjonowaniem Twojego przedsiębiorstwa. Narzędzie pozwala na dodawanie do systemu produktów, które zostały wyprodukowane przez Twoją firmę oraz surowców potrzebnych do ich produkcji. Idąc dalej, przy pomocy tego modułu Twoi pracownicy będą mogli nadzorować stan składowych sub-produktów potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu oraz będą mieli wgląd do listy dostępnych narzędzi.

Zobacz więcej...

Produkcja

Narzędzie Produkcja to niewątpliwie element programu, który wyróżnia go na tle całej konkurencji. Ten innowacyjny moduł, dzięki pełnej integracji systemu pozwali Ci na sprawne kierowanie oraz analizowanie produkcji w Twojej firmie. W zakładce Produkcja widoczne są procesy oraz zlecenia, które znajdują lub znajdowały się w fazie produkcji. Kompletny dostęp do informacji da Ci możliwość pełnej identyfikacji działań zachodzących w Twojej firmie. Dodatkowo, dzięki dostępności specjalnych monitorów, które pokazują status produkcji oraz obłożenie poszczególnych jednostek będziesz miał dostęp do rzeczywistego podglądu na stan produkowanych dóbr.

Zobacz więcej...

Dlaczego Alka ERP?

Dzięki zastosowaniu programu Alka ERP, Twoja firma otrzyma kompleksowe narzędzie, pomagające zarządzać firmą na każdym z jej poziomów. Przy użyciu programu wymiana informacji wewnątrz firmy, przebiega sprawniej, aniżeli w tradycyjny (papierowy) sposób, ograniczać przy tym pomyłki oraz zgubione dokumenty.
cloud

Dane przechowywane w chmurze

Największą zaletą programu Alka ERP, jest sposób w jaki przechowane są dane. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do programu, ogranicza się jedynie do komputera i łącza internetowego. Ten sposób dodatkowo zabezpiecza Twoje dane.

mediation

Automatyzacja procesów

Dzięki programowi Alka ERP, procesy w Twojej firmie mogą zostać w znacznym stopniu zautomatyzowane. Rozwiązanie takie odciąża pracowników, dając im możliwość pracy nad innymi aspektami.

phone_android

Dostęp mobilny

W pakiecie z programem Alka ERP znajdują się aplikacje na urządzenia mobilne z systemem Android. Dzięki nim, część funkcjonalności dostępna jest zawsze pod ręką - w Twoim smartfonie.

Sprzedaż

Sprzedawaj swoje produkty w prostszy sposób

Poznaj KATALOG, narzędzie ułatwiające sprzedaż oraz jednocześnie zapisujące i kategoryzujące wszystkie zamówienia w firmie. Pozwoli wynieść sprzedaż Twojej firmy na wyższy poziom.

menu_book Katalog
Produkcja

Planuj i zarządzaj produkcją w Twojej firmie

Planowanie i zarządzanie PRODUKCJĄ to wymagające zadanie. Osoba wykonująca tą czynność musi wykazywać się logicznym myśleniem oraz dobrym zarządzaniem zasobami. Program Alka ERP zdecydowanie ułatwi to zadanie.

handyman Produkcja
Zarządzanie

Zarządzaj i kontroluj dane Twojej firmy

Ilość ZASOBÓW jakimi dysponuje firma może osiągnąć spore liczby. Program Alka ERP ułatwia zarządzanie wszystkimi produktami, surowcami oraz innymi elementami stanowiącymi zaplecze produkcyjne firmy. Dzięki aplikacji zasoby firmy przechowywane są w jednym miejscu, a dostęp do nich jest możliwy z dowolnego miejsca.

engineering Menadżer zasobów

Główne plany licencyjne


Plan Podstawowy

Podstawowy plan licencyjny dla programu Alka ERP

Podstawowy plan licencyjny zawiera niezbędne narzędzia do pracy z programem ERP. Dostęp do podstawowych elementów pozwala na swobodne korzystanie z głównych komponentów programu. Jest zalecany dla małych firm.

Plan Rozszerzony

Rozszerzony plan licencyjny dla programu Alka ERP

Rozszerzony plan licencyjny zawiera te same elementy co Podstawowy, z dodatkiem Zaopatrzenie. Dzięki niemu surowce mogą być zamawiane automatycznie u dostawców. Plan jest polecany dla średnich firm.

Plan Pełny

Pełny plan licencyjny dla programu Alka ERP

W skład Pełnego planu licencyjnego, poza wszystkimi elementami dostępnymi w planach Podstawowym oraz Rozszerzonym wchodzi dodatkowe narzędzie Produkcja, które pozwala na zarządzanie produkcją w firmie. Plan polecany dla dużych firm z własną produkcją.