KD w programie Alka ERP

Kontrola Dostępu to narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł w łatwy i uczciwy sposób zarządzać kadrą pracowniczą oraz ich czasem pracy. Moduł pozwoli Ci na stworzenie listy wszystkich pracowników zawierającej dane potrzebne do ich identyfikacji. Dzięki indywidualnym kartom pracowniczym, które będą posiadać, będziesz mógł z łatwością dotrzeć do informacji o właścicielu danej karty. Narzędzie dzięki łatwemu dostępowi do danych jest gwarantem efektywnego zarządzania pracownikami, a to w istotny sposób usprawni planowanie pracy Twojego przedsiębiorstwa.

System pozwoli osobom odpowiedzialnym za kadry sprawdzić w czasie rzeczywistym obecność w firmie indywidualnego pracownika, bądź grupy oraz stworzyć automatyczną, długoterminową dokumentację podwładnych zawierającą m.in. informację o rozpoczęciu i zakończeniu pracy w poszczególnych dniach. Poza tym, że dzięki użyciu kart pracowniczych będziesz miał dostęp do informacji o czasie spędzonym w firmie przez każdego pracownika, moduł pozwoli Ci na edycję czasów pracy oraz filtrowanie konkretnych danych.

Czytniki kart dla systemu KD

extension

Niezbędny komponent

Czytniki kart są niezbędnym komponentem, aby system KD w Twojej firmie działał sprawnie. Służą one do monitorowania aktywności wejść/wyjść pracowników w firmie.

child_friendly

Prostota użycia

Czytniki te są bardzo proste w montażu, konfiguracji oraz obsłudze. Jedynym czego potrzebują do działania to łącze internetowe z zasilaniem POE.

Najważniejsze cechy:

 • zawiera dane potrzebne do identyfikacji wszystkich pracowników

 • umożliwia zintegrowanie indywidualnych kart pracowniczych

 • pozwala w łatwy i uczciwy sposób zarządzać czasem pracy podwładnych

 • pozwala sprawdzić w czasie rzeczywistym obecność w firmie indywidualnego pracownika

 • daje możliwość tworzenia raportów za konkretny okres np. miesięczny lub szczegółowy za poszczególne dni przepracowane przez danego pracownika

 • wpływa na zwiększenie motywacji i wydajności personelu

Raised Image
Raised Image
Raised Image

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci zarządzanie kadrą będziesz miał dostęp do listy czytników kart, które będą dostępne na terenie Twojej firmy. Stworzyliśmy prosty system zarządzania urządzeniami, który pozwoli Ci w łatwy sposób dodawać, edytować lub usuwać czytniki tylko poprzez podanie adresu MAC.

Tak rozbudowane narzędzie zaoszczędzi Twój czas i uniknie występowaniu wszelkich nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy Twoich podwładnych.

Będziesz miał możliwość tworzenia raportów za konkretny okres np. miesięczny lub szczegółowy za poszczególne dni przepracowane przez danego pracownika Twojej firmy. Zminimalizowane ryzyko błędu w dokumentacji wpłynie na zwiększenie motywacji i wydajności personelu. Zautomatyzowany system KD okaże się być równie przydatny w razie problemów z dyscypliną wśród zatrudnionych, dzięki czemu skuteczność pracy Twojej firmy będzie się utrzymywać na najwyższym poziomie.

format_quote
"Takie technologiczne rozwiązanie zagwarantuje Ci szybki dostęp do danych dotyczących logowania poszczególnych pracowników w danej jednostce, a Ty będziesz miał pełną kontrolę nad subordynacją swoich pracowników."
Alka ERP

Plan Podstawowy

 • 3 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • close Zaopatrzenie
 • close Produkcja
attach_moneyPoznaj cenę
Alka ERP

Plan Rozszerzony

 • 5 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • check Zaopatrzenie
 • close Produkcja
attach_moneyPoznaj cenę
Alka ERP

Plan Pełny

 • 10 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • check Zaopatrzenie
 • check Produkcja
attach_money Poznaj cenę