shopping_cart Zamówienia

Scenariusz I: Nowe zamówienie zewnętrzne dla nowego klienta

Scenariusz przedstawia sytuację zamówienia produktów dla nowego klienta, które są niedostępne na magazynie. Wykorzystany został katalog produktów, a całość zamówienia została przetworzona przez dział produkcji oraz dział magazynowania. Instrukcja zawiera również prezentację funkcji dodawania nowego klienta do bazy firmy. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.

store Zamówienia

Scenariusz II: Nowe zamówienie wewnętrzne

Scenariusz przedstawia sytuację złożenia zamówienia wewnętrznego na potrzeby firmy. Wykorzystany został katalog produktów, a całość zamówienia została przetworzona przez dział produkcji oraz dział magazynowania. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.

inventory_2 Magazyn

Scenariusz III: Zamawianie produktów dostępnych w magazynie

Scenariusz przedstawia sytuację złożenia zamówienia zewnętrznego, produktów które nie wymagają produkcji, ponieważ są dostępne w magazynie. Wykorzystany został katalog oraz dział magazynowania. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.

link Technologia

Scenariusz V: Wdrożenie do sprzedaży nowego produktu

Scenariusz przedstawia sytuację wdrożenia zupełnie nowego, gotowego produktu do sprzedaży, który nie wymaga produkcji. Wykorzystane zostały zasoby firmy oraz dział odpowiedzialny za ceny. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.

receipt Sprzedaż

Scenariusz VI: Wdrożenie do sprzedaży nowego produktu, który będzie produkowany

Scenariusz przedstawia sytuację wdrożenia zupełnie nowego produktu do sprzedaży, który będzie produkowany. Wykorzystane zostały zasoby firmy oraz dział odpowiedzialny za ceny. Zaprezentowany został dokładnie schemat tworzenia technologii produkcji dla nowego elementu. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.

local_offer Promocje

Scenariusz VII: Tworzenie Promocji dla klientów i produktu oraz promocji sezonowych

Scenariusz przedstawia sytuację wprowadzenia nowych promocji do bazy firmy. Symulacja prezentuje dodanie promocji dla wybranego klienta, konkretnego produktu oraz danego sezonu. Instrukcja została podzielona na typy promocji, które zostały indywidualnie opisane w materiale. Wykorzystane zostały cenniki oraz panel CRM umożliwiający zarządzanie relacjami z klientem. Materiał przedstawia wszystkie etapy procesu, krok po kroku z opisem poszczególnych czynności. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z systemu Alka ERP będzie jeszcze przyjemniejsze.