HR w programie Alka ERP

Moduł HR (od ang. human resources) służy do zarządzania zasobami ludzkimi, a co za tym idzie całą strukturą przedsiębiorstwa. Na sukces firmy wpływają przede wszystkim pracownicy, dlatego stworzyliśmy narzędzie, które pozwoli na sprawne dysponowanie potencjałem biznesu. Moduł HR oferuje pełen zakres funkcji związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą oraz ich dostępem do systemu.

Najważniejsze cechy:

 • umożliwia zarządzanie kadrą pracowniczą oraz wszystkimi działami firmy

 • daje możliwość weryfikacji pracownika po indywidualnej karcie

 • pozwala przydzielać role określające uprawnienia każdego użytkownika

 • tworzy automatyczną dokumentację

Raised Image
Raised Image
Raised Image

Narzędzie zagwarantuje dostęp do ogólnej listy pracowników firmy, a dzięki rozbudowanej funkcjonalności modułu będziesz mógł w prosty sposób zarządzać swoją kadrą pracowniczą. W tym miejscu znajdziesz również listę wszystkich działów firmy, którymi w taki sam łatwy sposób będziesz mógł administrować (dodawać, edytować, usuwać).

Istotnym narzędziem tego modułu jest możliwość określania roli każdego z użytkowników, którzy korzystają systemu. W praktyce pozwala to przydzielić odpowiednie uprawnienia osobom na konkretnym stanowisku, tak aby miały dostęp do określonych funkcjonalności. Takie rozwiązanie pozwala zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne informacji w firmie.

Alka ERP

Plan Podstawowy

 • 3 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • close Zaopatrzenie
 • close Produkcja
attach_moneyPoznaj cenę
Alka ERP

Plan Rozszerzony

 • 5 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • check Zaopatrzenie
 • close Produkcja
attach_moneyPoznaj cenę
Alka ERP

Plan Pełny

 • 10 Ilość licencji
 • check Podstawowe moduły programu
 • check Zaopatrzenie
 • check Produkcja
attach_money Poznaj cenę